Do ŠD je přihlášeno 12 dětí. Provozní doba ŠD je od 11.30 do 16.00 hod. ŠD má k dispozici samostatnou místnost vybavenou stolními hrami, stavebnicemi, různými hračkami, dětskými časopisy apod. Dále je vybavena výtvarnými a didaktickými pomůckami, které se stále doplňují a obnovují. ŠD také využívá školního hřiště a tělocvičny k různým soutěžím a pohybovým hrám.
    ŠD se zapojuje do různých akcí pořádaných školou i mimo ni. Tradičně se účastní školní vánoční besídky a mikulášské besídky (pořádané ve škole), vyrábí drobné předměty na vánoční a velikonoční jarmark. Kromě toho si zde děti mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky- Společně se také podílíme na výzdobě školy.
    Smyslem ŠD je motivovat děti k činnostem, které rozvíjejí jejich zájmy.