Občasník 3/2018

OBČASNÍK

 

ZŠ a MŠ Úsobrno

 

březen 2018

 

 

 

 

 

 

 

,, ...Chcete-li uspořádané, rozzelenalé, zkvětlé obce, školy a domy míti, školy napřed založte a spořádejte. Šťastněji nemůže být bráněno zlým věcem v lidském pokolení, jako aby při dětech a mládeži bylo bráněno.“

 

                                                                        Jan Amos Komenský

 

 

 

 

OBČASNÍK ZŠ A MŠ ÚSOBRNO

BŘEZEN 2018

 

Vážení rodiče, dnes bych se ráda vyjádřila k tématu výchovy v rodině a ve škole.

 

Snad všichni rodiče stojí před otázkou, jak správně vychovat své děti. Jak se s tímto nelehkým úkolem popasujete ve vaší rodině, to necháme zcela na vás, my se dnes vyjádříme k tomu, co je dobré zajistit, aby dítě dobře fungovalo ve škole. Čerpat budeme jednak z dlouholetých pedagogických zkušeností vlastních, ale i z názorů odborníků, jimiž jsou:

 PhDr. Lidmila Pekařová, MUDr. Max Kašparů a PhDr. Marek Herman.

 

Dítě, aby se vyvinulo ve zdárného jedince, prý v podstatě potřebuje tři základní věci:

LÁSKU, JISTOTU  a VZOR. Kdyby to bylo tak jednoduché, jako v pohádce od Karla Čapka, jenže ono není! Pojd´me se na ty tři ,, jednoduché věci „ podívat z blízka.

LÁSKA, kterou máme dítěti dávat musí být bezpodmínečná. Musíme je milovat přes všechno, v čem nesplňuje naše očekávání, co se mu nedaří, v čem nás opakovaně zklamává. Správná rodičovská láska dítěti neumetá cestičku, ale staví mu do cesty překážky a tím jej připravuje pro život. Prý to nejcennější, co můžou rodiče dítěti dát, je nedostatek. Láska tedy miluje i vychovává.

Je také třeba rozlišovat mezi láskou matky a otce, protože obě lásky jsou svými vnějšími projevy odlišné a je třeba, aby se dítě setkalo s mužským i ženským přístupem. Ty dva se sice diametrálně liší, ale báječně doplňují a společně tvoří nenahraditelný celek.

 

JISTOTA spočívá v tom, že se dítě může spolehnout na existenci svých rodičů, své rodiny. Je to něco tak samozřejmého, jako např. dýchání. Cenu jistot poznáme většinou při jejich ztrátě a to je pro dítě velmi traumatizující situace a s následky se může potýkat i celý život. Pro dítě prostě buďme spolehlivou jistotou, bezpečím a konstantou.

K potřebě jistoty patří také potřeba mít pevně stanovená pravidla a dbát na jejich dodržování. Ano, přesně toto dítě potřebuje k pocitu bezpečí. Samo si totiž pravidla, meze, hranice a limity není schopné utvářet a jejich neexistence jej uvádí ve zmatek. Je pro něj prostě snadné vyvíjet se ve světě, který má řád.

 Stanovit meze je jedna věc, ale druhá, důležitější,  je dbát na jejich dodržování. A zde bývá často kámen úrazu, protože se jedná o činnost dlouhodobou, nepopulární, neoblíbenou a nervyberoucí.

Ale proto má právě dítě nás, rodiče a pedagogy.

 

 

 

 

Být VZOREM pro dítě, je ale zřejmě nejtěžší úděl. Uvědomme si, že nejvíc vychováváme, když právě nevychováváme. Nekážeme vodu  a nepijeme víno? Jaké máme vztahy s rodiči, sourozenci, sousedy, kolegy, ...? Jak přistupujeme k autoritám? Jak trávíme volný čas? Jak mluvíme? Jak plníme povinnosti? Zbytek otázek nechám na vás....

 Na závěr: dítě VŠE sleduje, vstřebává a v pravý čas napodobí – tím si buďte jisti!

Takže jak je vidět, tři jednoduché věci nejsou vůbec jednoduché, ale námaha se určitě vyplatí!

 Je totiž naším zájmem i poviností vychovávat budoucí generace lidí odpovědných, kriticky uvažujících, slušných, poctivých a pracovitých.

 

Toto vše, o čem jsme dnes psali se ale netýkalo jen výchovy v rodině. My, ve škole v Úsobrně se o to snažíme také. Je totiž nejlepší, když se škola a rodina domluví a formují dítě stejným směrem. Proto od nás nečekejte jen samé úsměvy a benevolenci. Stejně jako doma, je i ve škole třeba občas výchovně zasáhnout a dítě udržet v mantinelech slušnosti, pozornosti, bezpečnosti  a poslušnosti. Je to v zájmu dítěte a vychází to z našeho zájmu o něj.

 

Dnes jsme se pokusili velmi okrajově dotknout širokého a nelehkého tématu. Přejeme nám všem pevnou vůli, pevné nervy, laskavost a trpělivost při výchově budoucí generace.

 

Dovolte mi připomenout možnost přijít do výuky, každé úterý, 9.00 – 10.45

  

Milí rodiče, v našich občasnících se postupně zaměříme na vyučování na málotřídní škole, na výuku matematiky, etiky, kulturu mluveného projevu a pobyt na čerstvém vzduchu, školní zralost, výuku čtení a psaní, příčiny školního neúspěchu, šikanu, inkluzi, mimoškolní aktivity, výchovu v rodině a ve škole, pedagogickou profesi a další témata, která považuji za vhodné objasnit i laické veřejnosti.

 

 

S přáním klidného prožití  velikonoční doby se za všechny zaměstnance školy těší na shledanou

                                                           Mgr. Martina Ondrová – ŘŠ Úsobrno

 

AKCE:

29.3. - 2.4. - velikonoční prázdniny

16.4. - zápis prvňáčků

15.5. - zpívánky

16.5. - květinový den

21.5. - výlet Brno

28.5. - fotografování