Děti budou přijímány dle zveřejněných kritérií (viz níže) a dále ze zákona vyplývá povinnost, že dítě přijaté do MŠ, musí mít všechna povinná očkování.!

 

Kritéria pro přijetí do MŠ Úsobrno

  1. Předškolní věk dítěte 
  2. Dosažení dvou let věku dítěte
  3. Trvalé bydliště v místě školy

 

V případě nedostačující kapacity MŠ  vzhledem k počtu přihlášených dětí jsou zohledňována tato hlediska:

  1. Sourozenec přihlášeného dítěte navštěvuje danou MŠ nebo ZŠ
  2. Zaměstnanaost rodičů
  3. Zvládání sebeobsluhy

 

Několik rad pro rodiče

1) Dítě potřebuje do MŠ: zdravotní papuče, pyžamo, umělohmotný hrnek, pohodlné oblečení do herny a oblečení na školní zahradu (malé děti náhradní oblečení).

2) Odhlašování stravy dítěte 2 dny předem do 8:30 hodin nebo daný den donést do 10:30 hodin podepsaný obědník za vstupní dveře. Vyzvednutí obědníku bude tamtéž po 11 hodině (jinak oběd propadá, není možno oběd uskladňovat dlouho).

3) Výměna povlečení - 1x za tři týdny.

4) Do jídelny a prostoru v mateřské škole nechodíme v botech.

5) Informujte učitelku, pokud má dítě nějaké zdravotní omezení, při nachlazení dítěte zvažte, zda pobyt v MŠ je pro něj samotného, ale také pro ostatní děti, vhodný.

 

Když si dítě v MŠ zvyká

1) Každé dítě se novému kolektivu a prostředí přizpůsobuje jinak, každé dítě potřebuje dostatek času na adaptaci.

2) Ze začátku je vhodnější kratší pobyt dítěte v MŠ.

3) Neprodlužovat loučení.

4) Před dítětem mluvit o školce pěkně, nestrašit jej školkou.

 

Pravidla chování v naší MŠ

1) Přivítání se pozdravem.

2) Po dohrání si uklidím svoje hračky.

3) Hračky jsou pro všechny děti - půjčujeme si je, domlouváme se (neberu hračku kamarádovi, počkám, až si s ní dohraje, domluvím se s ním, neberu druhému hračku).

4) Neubližujeme si, pokud ublížím nechtěně, omluvím se.

5) Vážím si práce své i ostatních dětí (nepíši do obrázků dětem, nebourám, co jsem postavil).

6) Pomáháme si navzájem, říci si o pomoc, poprosit, poděkovat.

7) Při mluvení s někým se na něj dívám, neskáču do řeči, pokud se mi něco nelíbí, tak to řeknu.

8) Nekřičíme.

9) Nenosíme do MŠ nevhodné hračky (př. střelní zbraně, hračky vydávající ostré světlo,..).

10) Při odchodu z MŠ se rozloučíme.

 

 

Provoz MŠ je od 6:45 do 16:00 hod.

 

 

1

7-8

2

8-9

3

9-10

4

10-11

5

11-12

6

12-13

7

13-14

8

14-15

9

15-16

po

Š

H

H

H

H

H

H

H

H

út

Š

Š

Š

H

H

H

H

H

H

stř

Š

Š

Š

H

H

H

H

H

H

čt

Š

H

H

H

H

Š

Š

H

H

S

H

H

H

Š

Š

Š

Š

Š

Š – N. Škrhová

H – Mgr. M. Hlaváčová

 

Z organizačních důvodů se může pracovní doba učitelek MŠ upravovat a měnit.