Vážení rodiče, 

ve školním roce 2017/2018 jsme zařadili do výuky etickou výchovu a v pravidelných cyklech ji budeme zařazovat tak, aby výukou prošli všichni žáci.

   Etika a etiketa jsou spojité nádoby. Etika formuluje hodnoty, na nichž stojí mezilidské vztahy, normy chování a respektování hodnot jiných osob, společenství a kultur. Etiketa určuje naše chování v konkrétních situacích a vede nás k ohleduplnosti, emapatii, citlivému přístupu k ostatním, a tak naplňuje poslání etiky - ctít hodnoty morálky v dané společnosti a vést k úctě k člověku.

   S etickou výchovou je nutné začít co nejdříve. Systém a hierarchie hodnot se utvářejí už v raném věku a brzy začínají určovat chování dítěte a dospívajícího člověka. Hlavní roli při utváření hodnot hraje přirozeně rodina, ale jen na ni spoléhat nelze, stejně jako u obecného vzdělání. Škola doplňuje utvářrení hodnotového žebříčku dítěte. 

   Etická výchova není jen naučná disciplína, ale pracuje i s emoceni a city. Dítě musí umět prožívat lítost, soucit s druhými, radost ze společného prožitku, musí se naučit vnímat pocity jiných, vědět, co je to fakt, co je druhému nepříjmené a čeho se vyvarovat, abychom si vzájemně neubližovali. Člověk je tvor společenský, zoon politikon, jak řekl Aristoteles, a od narození do smrti se pohybuje mezi lidmi.

  Věříme, že etická výchova nabídne dětem pevný základ pro chování k druhým a pomůže jim orientovat se ve složitém světě bezpočtu lidí na naší planetě. 

 

Mgr. Martina Odrová 

ředitelka ZŠ