Informace k GDPR  

Základní škola a mateřská škola Úsobrno, okres Blansko, příspěvková organizace, 679 39 Úsobrno 33, IČ 70982520 bude ke dni 25.května 2018 , tedy ke dni  nabytí  účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a  volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) GDPR, bude disponovat potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů. 
 
Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů, jednou z povinností školy je  "Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“ a to dle   Čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Základní škola a mateřská škola Úsobrno, okres Blansko, příspěvková organizace, 679 39 Úsobrno 33, IČ 70982520  jmenovala ke dni 25. května 2018 jako pověřence Ing. Michaelu Müllerovou  email: mmullerova@volny.cz.
Podrobnější informace ohledně GDPR ve veřejné správě najdete na   http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/ochrana-osobnich-udaju-rozcestnik-metodicke-podpory.aspx

GDPR sešit

Priloha_c_6_-_Podrizene_organizace