• Informace pro rodiče žáků ZŠ ze 16.9.2020

 

Sledujte prosím pravidelně webové stránky školy:

1. akce školy

2. personální změny

3. mimořádná opatření

4. rodičovské schůzky

5. aktuální zdravotní opatření ve škole

6. prázdniny a jiná volna

7. plavání (letos plaveme od 8.1.2021)

 

Školní řád a ŠVP k nahlédnutí na nástěnce a v šatně.