Náboženství

Jedenkrát týdně vyučuje na naší škole katechetka Mgr. Martina Hlaváčová náboženství.

Cílem je dozvědět se více o Bohu, vést děti k bližšímu vztahu s Bohem, a také k dobru k sobě navzájem. 

 

Doučování

Doučování probíhá každé úterý a to po dobu 60 min. Aktivita umožňuje upevnit a procvičit probírané učivo především v hlavních předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika. Vede také k uvevnění zvyku provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Aktivita je podpořena z MŠMT Šablony II.

 

Sportuj ve škole

Od ledna 2019 je naše škola zapojena do projektu "1 hodina tělocviku týdně navíc". Tuto aktivitu pořádá a financuje AŠSK ČR, z.s. v rámci tematického celku Sportuj ve škole. Cílem je děti "rozpohybovat". Hodinu různých sportovních aktivit zařazujeme jednou týdně v době školní družiny. 

Více informací na: www.sportujveskole.cz