Jedenkrát týdně, ve čtvrtek, vyučuje na naší škole katechetka Mgr. Martina Hlaváčová náboženství. Ve školním roce 2018/2019 je přihlášeno 9 žáků.

Cílem je dozvědět se více o Bohu, vést děti k bližšímu vztahu s Bohem, a také k dobru k sobě navzájem. 

V adventní době se byli žáci podívat v místním kostele na betlém. 

Přijel za námi na návštěvu i otec Josef z Jevíčka.

Ve velikonoční době jsme s otcem Pavlem uspořádali pro žáky křížovou cestu v kostele.

Dne 6. června 2019 jsem navštívili poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích. 

20. června 2019 pojedeme na Boží tělo na Kalvárii do Jaroměřic.

Ve čtvrtek 27. června 2019 jedeme na poslední výlet na poutní místo Vranov a do kostelů v Brně.