Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho rybařit, dáš mu potravu na celý život.  

                                                                                                                                                                                                                Čínské přísloví

 

Základní škola a mateřská škola v Úsobrně má tři součásti: mateřskou školu, základní školu a školní družinu.

Mateřská škola je jednotřídní, smíšená. Využíváme menšího počtu dětí k individuální práci. Naším cílem je, aby se každé dítě cítilo bezpečně a spokojeně, aby plně rozvinulo své schopnosti a dovednosti. Vždy respektujeme vlastní tempo rozvoje dítěte.

 

Základní škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu prvního stupně, je dvoutřídní. Nabízíme vzdělání dětem naší vesnice dle moderních a kvalitních pedagogických postupů. Snažíme se, aby naše škola byla místem radostného setkávání a osobnostního růstu dětí. Ve škole vládne přátelské a podnětné klima, prostředí důvěry a partnerství. Naši žáci mají možnost vzájemně spolupracovat, učit se jeden od druhého, mají prostor k tomu si pomáhat a tolerovat se. Zároveň spojené ročníky nutí děti k samostatné práci, což je velká výhoda pro pozdější studium.

Během celého školního roku také pořádáme různé akce. I tímto způsobem se snažíme příznivě ovlivňovat klima školy, zapojovat žáky do dění a vést je ke spoluzodpovědnosti za pěkný a příjemný život v obci. 

Školní družina zajišťuje smysluplné trávení mimoškolního času dětí. 

 

​Historie školy:  

1848 nynější budova školy
1940 zřízena MŠ v přízemí budovy
Do r.2018 škola prošla mnoha rekonstrukcemi, např.
- Zřízení vodovodu (1962)
- Oprava sociálního zařízení (1962)
- Výměna podlah a omítek (1965)
- Rekonstrukce elektriky (1976)
- Plynofikace (1993)
- Vybudování jídelny (1996)
- Zřízení školní družiny z bývalé knihovny (2013)
- Revitalizace budovy – fasáda a zateplení, okna, střecha, topení (2015)
- Přírodní hřiště a učebna (2015)
- Vybudování odpovídajícího prostoru MŠ (2016)