Od ledna 2020 budou opět předškoláci pravidelně navštěvovat výuku v ZŠ a připravovat se tak na 1. třídu. 

Rámcové uspořádání dne v mateřské škole

 

6:45 - 8.00        Příchod dětí

8.00 - 8.25        Hry

8.25 - 8.45        Hygiena, svačina

8.45 - 9.30        Výchovně vzdělávací činnost

9.30 - 11.30      Pobyt venku

11.30 - 12.15      Hygiena, oběd

12.15 - 13.00      Hygiena, odpočinek na lehátku

13.00 - 13.30      Klidová činnost

13.30 - 14:00      Hygiena, svačina

14.00 - 16.00      Zájmové činnosti

 

Pokud si chcete vyzvendout dítě po obědě, učiňte tak v době 12.15 - 12.30.

Teplé a vhodné oblečení na delší pobyt venku !!!