Děti budou přijímány dle zveřejněných kritérií (viz níže) a dále ze zákona vyplývá povinnost, že dítě přijaté do MŠ, musí mít všechna povinná očkování.!

 

Kritéria pro přijetí do MŠ Úsobrno

  1. Předškolní věk dítěte 
  2. Dosažení dvou let věku dítěte
  3. Trvalé bydliště v místě školy

 

V případě nedostačující kapacity MŠ  vzhledem k počtu přihlášených dětí jsou zohledňována tato hlediska:

  1. Sourozenec přihlášeného dítěte navštěvuje danou MŠ nebo ZŠ
  2. Zaměstnanost rodičů
  3. Zvládání sebeobsluhy

 

Od ledna 2020 budou opět předškoláci pravidelně navštěvovat výuku v ZŠ a připravovat se tak na 1. třídu. 

 

Rámcové uspořádání dne v mateřské škole

6:45 - 8.00        Příchod dětí

8.00 - 8.25        Hry

8.25 - 8.45        Hygiena, svačina

8.45 - 9.30        Výchovně vzdělávací činnost

9.30 - 11.30      Pobyt venku

11.30 - 12.15      Hygiena, oběd

12.15 - 13.00      Hygiena, odpočinek na lehátku

13.00 - 13.30      Klidová činnost

13.30 - 14:00      Hygiena, svačina

14.00 - 16.00      Zájmové činnosti

 

Pokud si chcete vyzvendout dítě po obědě, učiňte tak v době 12.15 - 12.30.

Teplé a vhodné oblečení na delší pobyt venku !!!