PLÁN ZŠ A MŠ ÚSOBRNO NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

PODZIM

- zahájení školního roku

- poučení žáků o bezpečnosti

- seznámení se školním řádem

- Podzimní prázdniny 29.10. a 30.10.2019

- Ředitelské volno 31.10. a 1.11.2019

- Rok v Úsobrně – mrkvobraní

- anglicko-české divadlo 18.11.2019

- třídní schůzka 20.11.2019

- pedagogická rada

- drakiáda

 

ZIMA

- Ježíškovy dílny 1.12.

- vánoční besídka 4.12.

- Mikuláš ve školce  5.12.

- Zájezd s vánoční tématikou

- Vánoční prázdniny 23.12.2019 – 3.1.2020 /vyučování začíná 6.1.2020/

- pololetní klasifikace, vysvědčení 30.1.

- pedagogická rada

- pololetní prázdniny 31.1.

- jarní prázdniny 10.2. - 16.2.

- Masopust 22.2.

- plavání

 

JARO

- příprava na Velikonoce

- velikonoční dílny 4.4.

- velikonoční prázdniny 9.4. a 10.4.

- okresní kolo recitační přehlídky

- třídní schůzka 22.4.

- zápis do 1. třídy 15.4.

- pedagogická rada 

- Den Země

- státní svátek 1.5. a 8.5.

- vystoupení na setkání občanů Úsobrna

- fotografování

- Květinový den / boj proti rakovině /

- školní výlet

- MDD

- srovnávací testy Kalibro

- Noc s Andersenem 19.6.

- uzavření klasifikace

- ukončení školního roku 26.6.

- pedagogická rada

- ředitelské volno 29.6. a 30.6. /dle provozních okolností/

- hlavní prázdniny 29.6. - 1.9.

 

V Úsobrně 31.8.2019