PLÁN ZŠ A MŠ ÚSOBRNO NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

PODZIM

- zahájení školního roku

- poučení žáků o bezpečnosti

- seznámení se školním řádem

- Podzimní prázdniny 29.10. a 30.10.2020

- Rok v Úsobrně – ........braní

- třídní schůzka 25.11.2020

- pedagogická rada

- drakiáda

 

ZIMA

- Ježíškovy dílny 29.11.2020

- vánoční besídka 

- Mikuláš ve školce  5.12.2020

- zájezd s vánoční tématikou

- ředitelské volno 21.12. - 22.12.2020

- vánoční prázdniny 23.12.2020 – 3.1.2021 /vyučování začíná 4.1.2021/

- pololetní klasifikace, vysvědčení 28.1.2021

- pedagogická rada

- pololetní prázdniny 29.1.2021

- jarní prázdniny 15.2. - 21.2.2021

- Masopust 6.2.2021

- plavání

 

JARO

- příprava na Velikonoce

- velikonoční dílny 27.3.2021

- velikonoční prázdniny 1.4. a 2.4.2021

- okresní kolo recitační přehlídky

- třídní schůzka 28.4.2021

- zápis do 1. třídy 21.4.2021

- pedagogická rada 

- Den Země

- státní svátek 1.5. a 8.5.2021

- vystoupení na setkání občanů Úsobrna

- fotografování

- Květinový den / boj proti rakovině /

- školní výlet

- MDD

- Noc s Andersenem 18.6.2021

- uzavření klasifikace

- ukončení školního roku 25.6./30.6./2021

- pedagogická rada

- ředitelské volno 28.6., 29.6. a 30.6. 2021/dle provozních okolností/

- hlavní prázdniny 1.7. - 1.9.2021

 

V Úsobrně 31.8.2020