PLÁN AKCÍ ZŠ A MŠ ÚSOBRNO NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

PODZIM

- Zahájení školního roku

- Poučení žáků o bezpečnosti

- Seznámení se školním řádem

- Podzimní prázdniny 29.10. a 30.10.

- Státní svátek 28.10.

- Rok v Úsobrně - ...braní

- Třídní schůzka 20.11.

- Pedagogická rada 19.11.

- Drakiáda

- Státní svátek 17.11.

 

 

ZIMA

- Ježíškovy dílny 1.12.

- Mikuláš ve školce 5.12.

- Z Úsobrna za poznáním – zájezd s vánoční tématikou

- Příprava vánoční besídky pro veřejnost

- Rok v Úsobrně – vánoční besídka 20.12.

- Vánoční prázdniny 22.12.2018 – 2.1.2019

- Pedagogická rada 29.1.

- Pololetní klasifikace, vysvědčení 31.1.2019

- Pololetní prázdniny 1.2.2019

- Jarní prázdniny 4. 2. - 10. 2. 2019

 

JARO

- Rok v Úsobrně - masopust 2.3.

- Den otevřených dveří

- Příprava na Velikonoce

- Velikonoční dílny 

- Velikonoční prázdniny 18.4.2019 - 22.4.2019 (Velikonoční pondělí)

- Pedagogická rada15.4.

- Zápis do 1. ročníku - 9.4.

- třídní schůzka 9.4.

- Den Země - Ukliďme si Česko (22.4.)

- Rok v Úsobrně - čarodějnice 30.4.

- Státní svátky: 1.5. a 8.5.

- Plavecký výcvik 

- Rok v Úsobrně - vystoupení na setkání občanů Úsobrna

- Květinový den / boj proti rakovině /

- Školní výlet 

- Noc s Andersenem 21.6.

- Fotografování

- Účast na MDD

- Školní výlet 5.6

- Uzavření kvalifikace

- Pedagogická rada 24.6.

- Vysvědčení, konec školního roku 28.6.2019

- Letní prázdniny  29. června 2019 do neděle 1. září 2019

 

 

V Úsobrně 28.8.2019