1.    Provoz ŠD 7:00 - 7:55 hod., 11.35 - 16.00hod.

2.    ŠD je v provozu denně

3.    Žáci, kteří nejdou na oběd a nemají odpolední vyučování jdou v 11.35 hod. do ŠD

4.    Žáci, kteří mají oběd nebo odpolední vyučování přijdou do ŠD později

5.    Ve 13.00 hod. se žáci přesunou společně s pí. vychovatelkou ven nebo se věnují výchovně-vzdělávacím činnostem

6.    Pokud bude ŠD venku, bude na dveřích informace o místě pobytu

7.    Žáci budou odcházet domů podle informace v zápisním lístku

8.    Rodiče si mohou děti vyzvedávat vždy v celou hodinu, aby se nenarušovala činnost v ŠD!!

9.    Při odchodu žáci po sobě uklidí hračky, pomůcky apod.

10.  DÚ můžou žáci vypracovávat pouze v případě písemného souhlasu rodičů

11.  Žáci se řídí pokyny pí. vychovatelky, chovají se slušně a ohleduplně, dodržují bezpečnostní pravidla a neničí majetek školy