TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE 24.11.2017

PROGRAM :

V  Úsobrně 24.11.2017

 1. Akce, které už proběhly a které se uskuteční

 2. 20.12.2017 vánoční besídka 15:00 hod v MŠ

 3. 22.12.2017 ředitelské volno

 4. po prázdninách do školy 3.1.2018

 5. www stránky a fb - sledovat

 6. seznámení se školním řádem

 7. výuka plavání letos neproběhne

 8. škola vydává občasník s informacemi o školské problematice pro laickou veřejnost

 9. za rodiče byl d oškolské rady zvolen pan Jaroslav Zmeškal

 10. převlečení do TV

 11. zájezd na vánoční trhy v Boskovicích - i veřejnost

 12. převlečení pro anděle a čerty

 13. divadlo "krakonošské pohádky"

 14. etická výchova a hodiny otevřené pro veřejnost

 15. prospěch a chování žáků v 1.. čtvrtletí