8.00 9.00 10.00 11.00 13.00
pondělí 1 ČJ 4 ČJ 4 M  4+ 5 AJ 4 Přv/Vla
úterý 1 M 5 ČJ  5 M    
středa 1 ČJ 5 ČJ 1 AJ 4 + AJ  
čtvrtek 1 M/ 5 Přv 4 ČJ/ 5 Vla 4 M 1 Prv  
pátek 5 M/1 AJ TH 4 + 5 AJ    

prvňáci, čtvrťáci, páťáci

TH - třídnická hodina