1. ROČNÍK 

   1.  2.  3.   4.  5.  
 Pondělí  ČJ ČJ  VV VV    
 Úterý  ČJ   M AJ  HV    
 Středa  ČJ  M PRV ČJ    
 Čtvrtek  ČJ  M  TV  TV     
 Pátek ČJ   M  PRV    

2. ROČNÍK

   1.  2.  3.   4.  5.  
 Pondělí ČJ ČJ VV VV    
 Úterý  ČJ  M AJ HV    
 Středa ČJ  M PRV  ČJ    
 Čtvrtek  ČJ  M TV  TV  AJ  
 Pátek ČJ M PRV      

 

 3. ROČNÍK

   1.  2.  3.   4.  5.  
 Pondělí ČJ M VV  VV AJ   
 Úterý  ČJ  M-geo  ČJ  HV PRV  
 Středa   ČJ M  AJ ČJ PRV  
 Čtvrtek  ČJ  M  TV TV    
 Pátek  ČJ   M  AJ  PČ    

 

 4. (5.) ROČNÍK

   1.  2.  3.   4.  5.  
 Pondělí ČJ M VV  VV AJ   
 Úterý  ČJ M-geo  ČJ  HV VLA  
 Středa   ČJ M  AJ ČJ PŘV  
 Čtvrtek  ČJ  M  TV TV VLA   
 Pátek  ČJ   M  AJ  PČ    


Mgr. Markéta Smejkalová

Mgr. Martina Ondrová