1. ROČNÍK 

   1.  2.  3.   4.  5.  
 Pondělí  ČJ PRV Hv    
 Úterý ČJ   ČJ M Vv  Vv  
 Středa  ČJ M PRV ČJ    
 Čtvrtek ČJ  M ČJ     
 Pátek AJ M Tv Tv    

2. ROČNÍK

   1.  2.  3.   4.  5.  
 Pondělí ČJ M PRV Hv    
 Úterý ČJ ČJ M Vv Vv  
 Středa ČJ M PRV M    
 Čtvrtek ČJ  M ČJ    
 Pátek AJ ČJ Tv Tv    

 

 3. ROČNÍK

   1.  2.  3.   4.  5.  
 Pondělí ČJ M AJ Hv PRV  
 Úterý ČJ ČJ  M Vv Vv  
 Středa  ČJ ČJ AJ M PRV  
 Čtvrtek ČJ M AJ  PRV  
 Pátek M ČJ Tv Tv    

 

 4.  ROČNÍK

   1.  2.  3.   4.  5.  
 Pondělí ČJ M AJ Hv VLA  
 Úterý ČJ ČJ  M Vv. Vv  
 Středa   ČJ M AJ Geo Přv  
 Čtvrtek ČJ M AJ VLA  
 Pátek ČJ ČJ Tv Tv    

 

5. ROČNÍK

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ M AJ Hv Vla
Úterý ČJ ČJ M Vv Vv
Středa ČJ M AJ Geo Přv
Čtvrtek ČJ M AJ Vla
Pátek ČJ ČJ Tv Tv Inf

Mgr. Martina Ondrová

Bc. Marcela Holubová

Mgr. Michaela Večeřová