Od ledna 2019 je naše škola zapojena do projektu "1 hodina tělocviku týdně navíc". Tuto aktivitu pořádá a financuje AŠSK ČR, z.s. v rámci tematického celku Sportuj ve škole. Cílem je děti "rozpohybovat". Hodinu různých sportovních aktivit zařazujeme jednou týdně v době školní družiny. 

Více informací na: www.sportujveskole.cz