Dinopark Vyškov

V září letošního roku jsme se vydali se školou a školkou do Dinoparku Vyškov. Počasí nám opět přálo, i když v jízdě ve vláčku bylo trošku větrno. Děti, především školkové, byly velmi motivovány svými hrami ohledně dinosaurů ve školce a nadšení následně přešlo i mezi žáky školy. Děti byly z výletu nadšené, ačkoli pradávní obři je někdy dokázali i vystrašit nečekaným zvukem či pohybem :D. Děti měly možnost také navštívit vedlejší maličkou ZOO.

 

 

 

Vánoční trhy Boskovice

7.12. 2018 jsme, již tradičně, vyrazili nasát adventní atmosféru na vánoční trhy do Boskovic. Zhlédli jsme bohatý program, a to vystoupení dětí z mateřských a základních škol, příjezd Pána z Boskovic, který nám popřál krásný a šťastný adventní čas a vánoční svátky, až po rytířské klání šermířů. Děti mohly zakoupit drobné dárečky příbuzným a kamarádům u stánků nejen s tradičními řemesly.

 

Návštěva hasičů v Boskovicích

V úterý 26.3.2019 se děti ze školy i školky vydaly na návštěvu hasičského záchranného sboru v Boskovicích. Po příjezdu k hasičárně se nás ochotně ujal jeden z hasičů pan Machač, který dětem ukázal celé zázemí sboru a poutavě povyprávěl vše, co se na stanici dějě v průběhu služby i během zásahu.

Pro děti byly nachystané také dvě aktivity, které s nadšením správně splnily. Následovala ukázka oblékání zásahové uniformy s potřebnými doplňky, které si děti mohly samy vyzkoušet (přilbu, dýchací přístroj).

Dále nás čekala prohlídka všech aut a malé překvapení v podobě srážení láhví za pomoci proudnice.

Poté jsme se s velkým díky s hasiči rozloučili a děti jim předaly obrázky, které nakreslily.

Návštěva hasičské stanice byla velmi zajímavá a upoutala nejen chlapce, ale i dívky z tohoto výletu byly velmi nadšené. 

 

 

Vystoupení Kouzelníka

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 nás v naší škole navštívil kouzelník. Mile nás překvapil svým vystoupením, ve kterém po celou dobu aktivně zapojoval všechny děti. Vykouzlil jim holubici, králíka a bavil nás spoustou svých triků.

Děti si kouzelníkovo vystoupení náramně užily a budeme se těšit na další setkání s ním.

 

Zámek a ZOO Lešná

Ve středu 5. června jsme vyrazili na dlouho očekávaný výlet do Zlína, kde nás čekala prohlídka nejen zoologické zahrady, ale i zámku. Brzy ráno jsme tedy nasedli do autobusu, zamávali všem rodičům a vyrazili na cestu. 

Do Zoo jsme dorazili o půl desáté a vydali jsme se rovnou k zámku, kde školka měla chvíli na občerstvení a škole v deset hodin začala prohlídka. Prohlídka pro školu ale nebyla jen tak ledajaká. Po vstupu do vstupní haly za námi byly zamknuty dveře s tím, že děti musí hledat indicie, které nás dovedou ke klíči, kterým nám umožní odejít ze zámku. Dále děti musely pečlivě naslouchat sděleným informacím, aby mohly vyluštit křížovku, a tedy přistoupit k hledání další a další indície. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o zámku, jeho pánech a nakonec děti našly i klíč, který nás propustil na další část výletu, a to návštěvu ZOO. 

V zámku děti z mateřské školy provázela paní, která si s dětma velmi rozuměla. Povídání začalo o malém Josífkovi, který na zámku před 100 lety žil. Jednotlivé pokoje popisovala dětským a zajímavým způsobem - např. jak dříve jedli (malé děti jedly s vychovatelkou, dokud se neuměly u stolování náležitě chovat, až potom s rodiči). V pokoji, kde se konají svatby jsme jednu zažili. Nevěsta byla pí učitelka se závojem a ženich teta Peťa. Holky si pak závoj také vyzkoušely. Dále jsme viděli tajné dveře vychovatelky a koupelnu, která byla na tu dobu již velmi luxusní.

V zoologické zahradě byly různé druhy zvířat a děti nejvíce zaujalo hlazení a krmení rejnoků. Samozřejmě si vyzkoušely i různé prolízačky a skluzavky. Děti ze školky se nakonec svezly i vláčkem.

Naštěstí až při odchodu nás zastihl déšť, ale jelikož nejsme z cukru, zvládli jsme to a doběhli k přistavenému autobusu.

Výlet se nám i dětem velmi líbil a už teď se těšíme na další.

 

Rytířské klání v Deštné

V pátek 7.6. 2019 se naše škola a vybraní rytíři zúčastnili rytířského klání v Deštné. Tento turnaj pořádá škola v Deštné jedenkrát za tři roky pro malotřídky v okolí. Letos se zúčastnilo osm škol. Z kažné školy soutěží jeden žák páté třídy, jeden žák čtvrté třídy, jeden žák třetí třídy a jeden žák druhé třídy.

Každá skupina má přidělený učitelský doprovod z cizí školy a na různých stanovištích plní různé úkoly zaměřené na kondici, bystrost, vědomosti, etiketu, pomoc, rétoriku atd.

Družstvo naší školy tvořili tři třeťáci a jedna druhačka, protože starší ročníky zde momentálně nemáme.  Ačkoli naši rytíři byli tímto v nevýhodě, přesto se umístili na úžastném 1.místě :) 

Ostatní děti nejen fandily rytířům, ale využily i možnosti zúčastnit se doprovodného programu, kde také plnily různé úkoly, za jehož splnění dostaly malou odměnu.