Dinopark Vyškov

V září letošního roku jsme se vydali se školou a školkou do Dinoparku Vyškov. Počasí nám opět přálo, i když v jízdě ve vláčku bylo trošku větrno. Děti, především školkové, byly velmi motivovány svými hrami ohledně dinosaurů ve školce a nadšení následně přešlo i mezi žáky školy. Děti byly z výletu nadšené, ačkoli pradávní obři je někdy dokázali i vystrašit nečekaným zvukem či pohybem :D. Děti měly možnost také navštívit vedlejší maličkou ZOO.

 

 

 

Vánoční trhy Boskovice

7.12. 2018 jsme, již tradičně, vyrazili nasát adventní atmosféru na vánoční trhy do Boskovic. Zhlédli jsme bohatý program , a to vystoupení dětí z mateřských a základních škol, příjezd Pána z Boskovic, který nám popřál krásný a šťastný adventní čas a vánoční svátky, až po rytířské klání šermířů. Děti mohly zakoupit drobné dárečky příbuzným a kamarádům u stánků nejen s tradičními řemesly.

 

Návštěva hasičů v Boskovicích

V úterý 26.3.2019 se děti ze školy i školky vydaly na návštěvu hasičského záchranného sboru v Boskovicích. Po příjezdu k hasičárně se nás ochotně ujal jeden z hasičů pan Machač, který dětem ukázal celé zázemí sboru a poutavě povyprávěl vše, co se na stanici dějě v průběhu služby i během zásahu.

Pro děti byly nachystané také dvě aktivity, které s nadšením správně splnily. Následovala ukázka oblékání zásahové uniformy s potřebnými doplňky, které si děti mohly samy vyzkoušet (přilbu, dýchací přístroj).

Dále následovala prohlídka všech aut a malé překvapení v podobě srážení láhví za pomoci proudnice.

Poté jsme se s velkým díky s hasiči rozloučili a děti jim předaly obrázky, které jim nakreslily.

Návštěva hasičské stanice byla velmi zajímavá a upoutala nejen chlapce, ale i dívky z tohoto výletu byly velmi nadšené. 

 

 

Vystoupení Kouzelníka

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 nás v naší škole navštívil kouzelník. Mile nás překvapil svým vystoupením, ve kterém po celou dobu aktivně zapojoval všechny děti. Vykouzlil jim holubici, králíka a bavil nás spoustou svých triků.

Děti si kouzelníkovo vystoupení náramně užily a budeme se těšit na další setkání s ním.