Vánoční trhy Boskovice

  V pátek 8.12.2017 jsme ráno v 8:45 hodin vyrazili směrem k Boskovicích na tradiční vánoční trhy, které se konaly na náměstí. Shlédkli jsme bohatý program, který zahrnoval např. vystoupení dětí z MŠ v Boskovicích, tradiční příjezd Pána z Boskovic či rytířské utkání.

  Počasí se nám nakonec vydařilo, jelikož při příjezdu do Boskovic přestalo pršet, tedy nám nic nepřekáželo v tom, abychom se naladili do adventní a vánoční pohody. 

  Spolu s námi mohli jet i občané z Úsobrna a někteří tuto možnost využili. Autobus byl hrazen ze "Sklárenského dne."

 

 

 

   ZOO OLOMOUC

   Dne 19.9.2017 jsme byli v ZOO Olomouc. Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo a jsme bohatší o spoustu zážitků. Kromě obdivování cizokrajných zvířat někteří odvážlivci vystoupali i na rozhlednu, ze které se nám naskytl široký výhled na krajinu, včetně města Olomouc. Napínavé zážitky nám také připravil jeden přátelský klokan.

   Autobus i vstup jsme hradili ze "Sklárenského dne" a jeli s námi i 4 občané Úsobrna. 

   Příští zájezd - i pro veřejnost - plánujeme v prosinci 2017 na vánoční trhy do Boskovic.

                                                                                                                             Mgr. Martina Ondrová