Mgr. Martina Ondrová               

ředitelka školy, třídní učitelka základní školy


 

Mgr. Markéta Smejkalová                  

učitelka základní školy, učitelka mateřské školy


 

Mgr. Martina Hlaváčová               

učitelka mateřské školy


 

Bc. Marcela Holubová                

asistent pedagoga, vychovatelka ŠD, uklízečka, 


 

Nela Škrhová 

školní asistent 

 

 

Jarmila Holubová                         

účetní

 

 

Radka Luterová

školnice, kuchařka