Mgr. Martina Ondrová     

ředitelka školy, učitelka ZŠ                                                             

            

 

Mgr. Markéta Smejkalová                  

učitelka ZŠ a MŠ, ŠA


 

Mgr. Martina Hlaváčová               

učitelka MŠ


 

Bc. Marcela Holubová                

asistent pedagoga, vychovatelka ŠD, provozní zaměstnanec


 

Nela Škrhová 

učitelka MŠ, ŠA

 

Radka Luterová

provozní zaměstnanec, ŠA

 

Veronika Staňková

provozní zaměstnanec

 

Jarmila Holubová                         

administrativní pracovník

 

​Ludmila Mackerlová

provozní zaměstnanec - účetní