Mgr. Martina Ondrová     

ředitelka školy, třídní učitelka základní školy                                                                 

            

 

Mgr. Markéta Smejkalová                  

učitelka základní školy


 

Mgr. Martina Hlaváčová               

učitelka mateřské školy


 

Bc. Marcela Holubová                

asistent pedagoga, vychovatelka ŠD, uklízečka, 


 

Nela Škrhová 

školní asistent, učitelka mateřské školy

 

Radka Luterová

kuchařka

 

Veronika Staňková

školnice

 

Jarmila Holubová                         

účetní