Třídní schůzky

Konzultace týkající se prospěchu a chování žáků proběhnou v pondělí 26.4.2021. Mgr. Martina Ondrová – dle rozpisu přes Messenger a telefonicky. Mgr. Michaela Večeřová – kdo má zájem o informace, volejte 26.4.2021 v době 13.00h – 18.00h na telefon 777 613 739. Bc. Marcela Holubová – telefonicky v době 14.30h – 18.00h.

Informace ke znovuotevření škol a školek 12.4.2021

Podle aktuálních informací se provoz ZŠ i MŠ (provoz MŠ pouze pro předškoláky) obnovuje v pondělí 12.4.2021. ZŠ i MŠ bude v provozu od 7.00 do 16.00, strava zajištěna, školní družina (ŠD) v provozu. Žáci ZŠ mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest, pro děti MŠ tato povinnost NEPLATÍ. Děti MŠ a žáci ZŠ se budou […]

Provoz MŠ o letních prázdninách

Vážení rodiče, v případě zájmu bude MŠ o letních prázdninách v provozu od 1. 7. 2021 do 16. 7. 2021. Pokud máte o prázdninový provoz zájem, vyplňte prosím formulář a odevzdejte jej do MŠ do konce května 2021.

Zápis dětí do ZŠ

Kritéria pro přijetí nezveřejňujeme, neboť jsme schopni přijmout takový počet žáků, dokud nebude naplněna kapacita školy. Informace o formálním průběhu zápisu jsou uvedeny v dopise ředitelky školy.

Covid – 19

V případě nachlazení budou děti ve škole používat po celou dobu roušky. OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY Tyto informace vychází z manuálu MŠMT vydaného 17.8.2020. Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o […]

Uzavření ZŠ

Z důvodu nařízení vlády ze dne 26.2.2021 se od pondělí 1.3.2021 uzavírají všechny základní a mateřské školy. Žáci budou vzdělávání  distančním způsobem (distanční výuka je povinná). On- line výuka bude probíhat přes messenger dle rozpisu.

Zákaz

Od 9.9.2020 platí v naší škole zákaz vstupu rodičů do budovy školy. V nezbytně nutných případech vstupujte pouze se zakrytými ústy ( rouška,…)