V případě karantény nebo izolace žáka nabízíme možnost distančního vzdělávání.