Základní škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu prvního stupně, je dvoutřídní. Nabízíme vzdělání dětem naší vesnice dle moderních a kvalitních pedagogických postupů. Snažíme se, aby naše škola byla místem radostného setkávání a osobnostního růstu dětí. Ve škole vládne přátelské a podnětné klima, prostředí důvěry a partnerství. Naši žáci mají možnost vzájemně spolupracovat, učit se jeden od druhého, mají prostor k tomu si pomáhat a tolerovat se. Zároveň spojené ročníky nutí děti k samostatné práci, což je velká výhoda pro pozdější studium.

Během celého školního roku také pořádáme různé akce. I tímto způsobem se snažíme příznivě ovlivňovat klima školy, zapojovat žáky do dění a vést je ke spoluzodpovědnosti za pěkný a příjemný život v obci.