Naše třída

Informace pro žáky:

Od 19.4.2021 platí změny v rozvrhu pro 4. a 5. třídu.

Vyučující:

Mgr. Martina Ondrová – třídní učitelka, Čj, M
Bc. Marcela Holubová – Prv, Přv, Vla, Inf, Hv, Vv, Pč 
Mgr. Michaela Večeřová – Aj, Přv, Vla, Tv, douč.
 

 

Žáci

1. ročník

Komárková Šárka

Komárek Dušan

Gereš Daniel

Dunová Nela

4. ročník

Komárková Zuzana

Císařovská Pavlína

5. ročník

Mouka Jakub

Rozvrh pro 1. ročník

 

 1.hod.

 2.hod.  3.hod.  4.hod.  5.hod. 6.hod.
 Pondělí  ČJ PRV Hv   douč.
 Úterý ČJ   ČJ M Vv  Vv  
 Středa  ČJ M PRV ČJ    
 Čtvrtek ČJ  M ČJ     
 Pátek AJ M Tv Tv    

Rozvrh pro 4. ročník

  1.hod. 2.hod. 3.hod.  4.hod. 5.hod. 6.hod.
 PondělíČJČJAJHvVLAdouč.
 ÚterýČJČJ ČJVvVv 
 Středa MMAJMPŘV 
 ČtvrtekČJGEOAJVLA 
 PátekMČJTvTv  

Rozvrh pro 5. ročník

 1.hod.2.hod.3.hod.4.hod.5.hod.6.hod.
PondělíČJVLA/PŘVAJHvČJdouč.
ÚterýČJČJČJVvVv 
StředaMVLA/PŘVAJMMINF
ČtvrtekČJVLA/PŘVAJGEO 
PátekMČJTvTv