Děti budou přijímány dle zveřejněných kritérií (viz níže) a dále ze zákona vyplývá povinnost, že dítě přijaté do MŠ, musí mít všechna povinná očkování.!

Kritéria pro přijetí do MŠ Úsobrno

  1. Předškolní věk dítěte 
  2. Dosažení dvou let věku dítěte
  3. Trvalé bydliště v místě školy

V případě nedostačující kapacity MŠ  vzhledem k počtu přihlášených dětí jsou zohledňována tato hlediska:

  1. Sourozenec přihlášeného dítěte navštěvuje danou MŠ nebo ZŠ
  2. Zaměstnanost rodičů
  3. Zvládání sebeobsluhy

Provoz MŠ je od 7:00 do 16:00 hod.

 

Rámcové uspořádání dne v mateřské škole

Úplata v MŠ