Covid – 19

V případě nachlazení budou děti ve škole používat po celou dobu roušky. OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY Tyto informace vychází z manuálu MŠMT vydaného 17.8.2020. Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o […]

Projekt: ZŠ a MŠ Úsobrno 63

Název projektu: ZŠ a MŠ Úsobrno 63 Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014730 Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019 Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021 Délka realizace: 24 měsíců Výše podpory: 786 169 Kč Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.  Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí […]

Uzavření ZŠ

Z důvodu nařízení vlády ze dne 26.2.2021 se od pondělí 1.3.2021 uzavírají všechny základní a mateřské školy. Žáci budou vzdělávání  distančním způsobem (distanční výuka je povinná). On- line výuka bude probíhat přes messenger dle rozpisu.

Zákaz

Od 9.9.2020 platí v naší škole zákaz vstupu rodičů do budovy školy. V nezbytně nutných případech vstupujte pouze se zakrytými ústy ( rouška,…)