ZŠ a MŠ
Úsobrno

logo-ESF

Projekt: ZŠ a MŠ Úsobrno 63

Název projektu: ZŠ a MŠ Úsobrno 63

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014730

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 786 169 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a rozvojové aktivity MŠ, kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: personální podpora a extrakurikulární a rozvojové aktivity a kombinací aktivit pro ŠD: personální podpora a zájmové a rozvojové aktivity. 

Nastavené šablony:

Mateřská škola:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání

Projektový den ve škole

Projektový den mimo školu

Základní škola:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den ve škole

Školní družina:

Školní asistent – personální podpora ŠD

Klub zábavné logiky a deskových her

Klub badatelský

Projektový den v ŠD

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Přihlášení