Projekt: ZŠ a MŠ Úsobrno 63

Název projektu: ZŠ a MŠ Úsobrno 63 Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014730 Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019 Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021 Délka realizace: 24 měsíců Výše podpory: 786 169 Kč Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.  Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí […]